Živý růženec farností Kvasice, Těšnovice a Zlámanka

„Pán praví: Spása lidu jsem já.
Budou-li ke mně volat v jakémkoli soužení,
vyslyším je a budu jejich Pán navěky.“
(ze vstupních antifon doby postní)


Trvalý úmysl:
O požehnání pro otce Marka, za uzdravení vztahů v našich farnostech


Je-li to pro vás trošku schůdné, bylo by krásné, kdybychom se aspoň jednou za měsíc setkali ke společné modlitbě růžence. Pokud budete moci, přijďte:
Kvasice: každou první sobotu v měsíci - půl hodiny přede mší svatou, která je vždy obětována za členy živého růžence.

Kontakt: Anna Berková (berkova.anna [zavináč] gmail.com), Jana Čápová (vaclav.cap [zavináč] email.cz)