Společenství Motlitby matek ve Kvasicích

Scházíme se 1x týdně v úterý v rodinném prostředí. Je to skupinka čtyř maminek.

Program: znamení kříže, poté modlitba Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci, ...
Následují předpsané modlitby z brožurky Modlitby matek v následujícím pořadí:
  • k Duchu svatému
  • modlitba za ochranu
  • modlitba za odpuštění
  • modlitba za jednotu
  • prosba o spojení s ost. Matkami
  • čtení z Písma sv. /většinou se inspirujeme homilií z neděle, popř. zajímavými myšlenkami a tím, co nás zaujalo a oslovilo/
  • modlitba díkuvzdání za mateřství
  • modlitba odevzdání, tehdy vkládáme lístky se jmény dětí do košíku
  • následuji modlitba a prosby, které přednáší matka za svou rodinu, farnost, nemocné, kněze apod.
  • dle časových možností se modlíme desátek růžence či jinou modlitbu k Panně Marii.
Setkání trvá v rozmezí 30-45 min.

Kontakt: Jana Čápová (vaclav.cap [zavináč] email.cz)