Mariánsko-Alžbětinské společenství

Mariánsko-Alžbětinské společenství zahájilo oficiálně svou činnost 30. ledna 2015. Ve své podstatě se jedná o obnovení Mariánsko-Alžbětinské spolku založeného 18. září v roce 1897. Existenci spolku mimo jiné potvrzuje i dochovaná protokolní kniha. První zápis je v ní sepsán 7. ledna 1921 a poslední 15. ledna 1941. Tato kniha je inventářem Muzea městečka Kvasice a byla darována farností. Mariánsko-Alžbětinské společenství plně navazuje na tehdejší charitativní a kulturně vzdělávací činnost s novými aspekty.

Meditace, modlitby a plodné diskuze nás přibližují, abychom se více poznávali, zbavili mýtů a předsudků. Nevytvářeli kulty, ale kultivované vztahy a žili plnohodnotný život 21. století vč. v oblasti duchovní. Přiznejme si, že hlad po Božím slově narůstá a proto jsme byli vděční všem s teologickým vzděláním, kteří přijali pozváni do našeho společenství. Jmenovitě to byli Mgr. Lubomír Pliska, Mgr. Barbara Plisková, Th.Dr. Martin Chadima Th.D., Ing. Pavel Jajtner i jiní.

Neopomíjíme ani sociální a charitativní činnost, vědomi si toho, že k tomuto účelu byl spolek v roce 1897 založen hraběnkou Marií Thunovou, roz. Chotkovou a po ní převzala štafetu paní Amalie Proskowetzová. Duchovními řediteli byli kvasičtí faráři, a to do roku 1920 Ignác Němec a pak Antonín Dokoupil, oba velmi vzdělání a pokrokoví.

Činnost spolku byla přerušena respektive zakázána v období německé okupace, což potvrzuje i poslední zápis v protokolní knize. V tomto roce vzpomínáme 120 výročí od jeho založení a členové společenství jsou hrdi na jeho obnovení.

Pět let působení Mariánsko-Alžbětinského společenství

Kontakt: Květoslava Koutňáková (kveta.koutnakova [zavináč] seznam.cz)