Charismatické společenství

Charismatické společenství se schází obvykle třetí a čtvrtý pátek v měsíci po mši sv. v 19 hodin v sakristii nebo na faře. Po chválách a prosbách probíráme evangelium následující neděle, modlíme se za toho, kdo potřebuje přímluvnou modlitbu. Jednou měsíčně nás obohacuje výživnými přednáškami Václav Čáp, laický misionář, prostor je i pro přímluvnou modlitbu. Každého setkání se účastní také náš otec Pavel. Společenství je otevřené pro všechny, kdo touží zajet na hlubinu duchovního života a poskytuje přímluvné modlitby potřebným.

Kontakt: Anna Šebestíková (a.sebestikova [zavináč] seznam.cz)